ЧАС НА РОЗПРОДАЖ! ДО -50% НА ЛІТНЮ КОЛЕКЦІЮ!
Купити

Правила надання послуги розсилки (Newsletter)

 1. Правилами встановлюються принципи користування послугою розсилки.
 2. Послуга розсилки надається Акціонерним товариством «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), ал. Висьцігова, 6, внесеним до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Польщі, який веде Районний суд для міста-столиці Варшави у м. Варшава, ХІІІ Господарський відділ Національного судового реєстру, за номером у реєстрі (KRS) 0000535527, ІПН (NIP) 5252605277, Польський національний реєстр суб'єктів господарської діяльності (REGON) 360394968, статутний капітал у розмірі 1.000.000,00 польських злотих, сплачений у розмірі 960.850,00 (надалі іменується: АТ «Azagroup»).
 3. Контактні дані:
  1. поштова адреса: Акціонерне товариство «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), вул. Висьцігова, 6,
  2. адреса електронної пошти: info@born2be.ua
  3. номер телефону: +38 044 334 45 06 пн – пт 9:00 – 19:00 (вартість розмови згідно тарифів, встановлених Вашим оператором зв’язку).
 4. Послуга реалізується через електронну пошту, шляхом циклічного надсилання компанією АТ «Azagroup» інформації у форматі електронного листа (e-mail), надалі іменується «Розсилка», на вказану Користувачем адресу електронної пошти, крім випадків, передбачених п. 5 нижче.
 5. Додатковою послугою до розсилки у форматі e-mail є SMS-розсилка, яка надсилається через телекомунікаційні пристрої для отримання голосових дзвінків, SMS/MMS, якщо Користувач надасть згоду отримувати розсилку також через даний канал зв'язку, шляхом введення свого номеру телефону у відповідному полі під час підписки на розсилку. SMS-розсилка є додатковою послугою. В SMS-розсилці Користувач отримуватиме, зокрема, повідомлення з нагадуванням про спеціальні пропозиції та акції, які також надсилаються Користувачеві в e-mail розсилці.
 6. Послуга розсилки надається безкоштовно.
 7. Послуга розсилки надається до моменту відмови Користувача від неї.
 8. Розсилка відбувається не рідше ніж один раз на місяць.
 9. Кожна розсилка, яка відправляється електронним листом, містить інформацію про те, як відмовитися від підписки на розсилку. Користувач може відмовитися від підписки на розсилку в будь-який момент, безкоштовно, без подання причини, натиснувши в електронному листі на посилання «Якщо Ви не бажаєте отримувати від нас повідомлень, натисніть тут». Користувач буде перенаправлений на сторінку «Підписки та згоди», де для підтвердження йому потрібно буде ввести свою адресу електронної пошти, вказану під час підписки на розсилку. Після належної перевірки адреси електронної пошти, Користувач зможе редагувати згоди, надані під час підписки на розсилку.
 10. Для правильного користування послугою розсилки у форматі електронного листа

  Правила предоставления услуги рассылки (Newsletter)

  1. Правилами устанавливаются принципы пользования услугой рассылки.
  2. Услуга рассылки предоставляется Акционерным обществом «Azagroup» с местонахождением в Варшаве (02-681), ал. Высьцигова, 6, внесенным в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра Польши, который ведет Районный суд для города-столицы Варшавы в г. Варшава, XIII Хозяйственный отдел Национального судебного реестра, за номером в реестре (KRS) 0000535527, ИНН (NIP) 5252605277, Польский национальный реестр субъектов хозяйственной деятельности (REGON) 360394968, уставный капитал в размере 1.000.000,00 польских злотых, уплаченный в размере 960.850,00 (в дальнейшем именуемое: АО «Azagroup»).
  3. Контактные данные:
   1. почтовый адрес: Акционерное общество «Azagroup» с местонахождением в Варшаве (02-681), ал. Высьцигова, 6,
   2. адрес электронной почты:info@born2be.ua
   3. номер телефона +38 044 334 45 06 пн-пт 9:00 – 19:00 (стоимость звонков согласно тарифов Вашего оператора связи).
  4. Услуга реализуется с помощью электронной почты, путем циклической отправки компанией АО «Azagroup» информации в формате электронного письма (e-mail), именуемая в дальнейшем «Рассылка», на указанный Пользователем адрес электронной почты, кроме случаев, предусмотренных п. 5 ниже
  5. Дополнительной услугой к рассылке в формате e-mail является SMS-рассылка, которая отправляется на телекоммуникационные устройства для получения голосовых звонков, SMS/MMS, если Пользователь выразит согласие получать рассылку также на данный канал связи, путем введения своего номера телефона в соответствующем поле во время подписки на рассылку. SMS-рассылка является дополнительной услугой.В SMS-рассылке Пользователь будет получать, в частности, сообщения с напоминанием о специальных предложениях и акциях, которые также отправляются Пользователю в e-mail рассылке.
  6. Услуга рассылки предоставляется бесплатно.
  7. Услуга рассылки предоставляется до момента отказа пользователя от подписки.
  8. Рассылка осуществляется не реже, чем один раз в месяц.
  9. Каждая рассылка, которая отправляется по электронной почте, содержит информацию о том, как отказаться от подписки на рассылку. Пользователь может отказаться от подписки на рассылку в любой момент, бесплатно, не указывая причины, нажав в электронном письме на ссылку «Если Вы не хотите получать от нас сообщений, нажмите здесь». Пользователь будет перенаправлен на страницу «Подписки и согласия», где для подтверждения ему нужно будет ввести свой адрес электронной почты, указанный во времяподпискина рассылку. После надлежащей проверки адреса электронной почты, Пользователь сможет редактировать согласия, предоставленные во время подписки на рассылку.
  10. Для правильного использования услуги рассылки в формате электронного письма необходимо, чтобы Пользователь имел активную учетную запись электронной почты (e-mail), устройство, позволяющее получать электронную почту, и доступ к сети Интернет, а для использования услуги SMS-рассылки Пользователю нужно иметьтелекоммуникационное устройство для получения голосовых звонков, SMS/MMS.
  11. Чтобы заказать услугу рассылки, Пользователь должен выполнить следующие шаги на сайте https://born2be.ua/ru/newsletter/sign-in
   1. указать в соответствующих полях свой адрес электронной почты (e-mail) и номер телефона (необязательно),
   2. принять данные Правила,
   3. нажать (кликнуть) на кнопку «Подписаться на рассылку»,
   4. перейти по ссылке, подтверждающей регистрацию, которую Пользователь получит в электронном письме от АО «Azagroup» с темой письма «Подтвердите свой адрес электронной почты, номер телефона и получите кодна скидку!»
  12. После того, как Пользователь перейдет по ссылке, подтверждающей регистрацию, адрес его электронной почты (e-mail) будет добавлен в список e-mail рассылки, а номер его телефона –в список SMS-рассылки (если Пользователь указал номер телефона). Адрес электронной почты Пользователя (e-mail) будет использоваться для отправки Пользователю рассылки, номер телефона будет использоваться для отправки пользователю SMS-сообщений с информацией об актуальных акциях и скидках (SMS-рассылка).
  13. После активации ссылки, о которой идет речь в п. 12 выше, на указанный во время регистрации адрес электронной почты Пользователь получит код на скидку в размере 10%. Код на скидку является одноразовым и его можно использовать оформив заказ на сайте https://born2be.ua в поле „Здесь впишите промокод»
  14. Во время регистрации Пользователь должен указать адрес электронной почты (e-mail) и номер телефона (необязательно). Это необходимо для предоставления услуги, указанной в этих Правилах.
  15. Жалобы на услугу рассылки можно подавать:
   1. по электронной почте на адресinfo@born2be.сom.ua,
   2. по телефону, позвонив по номеру Центра обслуживания клиентов: +38 044 334 45 06 пн-пт 9:00 – 19:00 (стоимость звонков согласно тарифов Вашего оператора связи).
  16. Рекомендуется, чтобы жалоба содержала, в частности: описание проблемы, к которойотносится жалоба, адрес электронной почты (e-mail), указанный во время подписки на рассылку, а также адрес электронной почты (e-mail) или почтовый адрес, на который должен быть отправлен ответ на жалобу, если Пользователь желает получить ответ на жалобу посредством средств почтовой связи или по электронной почте на другой адрес электронной почты (e-mail), чем тот, который был указан во время подписки на рассылку, а также наиболее удобный для Пользователя способ уведомления о рассмотрении жалобы. Жалоба будет рассмотрена немедленно, а информация о ее рассмотрении будет отправлена в срок, не превышающий четырнадцати дней с момента подачи жалобы. О рассмотрении жалобы Пользователь будет уведомлен способом, который он указал при подаче жалобы. Данная информация касательно подачи жалобы является лишь примером, Пользователь не обязан использовать именно данный пример, это не влияет на рассмотрение жалобы. Если жалоба будет содержать недостатки, АО «Azagroup» обратится к Пользователю с просьбой о их устранении, отправив ее по адресу, указанному в жалобе.
  17. АО «Azagroup» оставляет за собой право вносить изменения в Правила, если будет иметь для этого веские основания, в частности, изменить объем хозяйственной деятельности, осуществляемой АО «Azagroup», необходимость приведения в соответствие положений Правил с положениями действующего законодательства, необходимость обеспечить правильную работу сайта https://born2be.ua и услуги рассылки, необходимость обеспечить безопасность пользователей сайта https://born2be.ua и услуги рассылки, необходимость ввести новые правила работы сайта или изменить существующие правила работы сайта https://born2be.ua и услуги рассылки. Об изменениях, внесенных в Правила, мы сообщим Пользователей, разместив на сайте https://born2be.ua соответствующую информацию во вкладке «Правила».О внесенных изменениях в Правила Пользователь будет дополнительно уведомлен, путем отправки на адрес электронной почты (e-mail), указанный при регистрации, перечня изменений, которые были внесены в Правила.
  18. Данные Правила Вы можете найти в свободном доступе по адресу https://born2be.ua во вкладке «Правила», в формате, который позволяет загружать, просматривать и записывать содержание Правил с помощью телеинформационной системы, используемой Пользователем.
  19. Администратором Ваших персональных данных является АО «Azagroup» с местонахождением в Варшаве (02-681), ал. Высьцигова, 6. Обработка персональных данных осуществляется на основании ст. 6 ч. 1 буква а и f Регламент

   Правила надання послуги розсилки (Newsletter)

   1. Правилами встановлюються принципи користування послугою розсилки.
   2. Послуга розсилки надається Акціонерним товариством «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), ал. Висьцігова, 6, внесеним до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Польщі, який веде Районний суд для міста-столиці Варшави у м. Варшава, ХІІІ Господарський відділ Національного судового реєстру, за номером у реєстрі (KRS) 0000535527, ІПН (NIP) 5252605277, Польський національний реєстр суб'єктів господарської діяльності (REGON) 360394968, статутний капітал у розмірі 1.000.000,00 польських злотих, сплачений у розмірі 960.850,00 (надалі іменується: АТ «Azagroup»).
   3. Контактні дані:
    1. поштова адреса: Акціонерне товариство «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), вул. Висьцігова, 6,
    2. адреса електронної пошти: info@born2be.ua
    3. номер телефону: +38 044 334 45 06 пн – пт 9:00 – 19:00 (вартість розмови згідно тарифів, встановлених Вашим оператором зв’язку).
   4. Послуга реалізується через електронну пошту, шляхом циклічного надсилання компанією АТ «Azagroup» інформації у форматі електронного листа (e-mail), надалі іменується «Розсилка», на вказану Користувачем адресу електронної пошти, крім випадків, передбачених п. 5 нижче.
   5. Додатковою послугою до розсилки у форматі e-mail є SMS-розсилка, яка надсилається через телекомунікаційні пристрої для отримання голосових дзвінків, SMS/MMS, якщо Користувач надасть згоду отримувати розсилку також через даний канал зв'язку, шляхом введення свого номеру телефону у відповідному полі під час підписки на розсилку. SMS-розсилка є додатковою послугою. В SMS-розсилці Користувач отримуватиме, зокрема, повідомлення з нагадуванням про спеціальні пропозиції та акції, які також надсилаються Користувачеві в e-mail розсилці.
   6. Послуга розсилки надається безкоштовно.
   7. Послуга розсилки надається до моменту відмови Користувача від неї.
   8. Розсилка відбувається не рідше ніж один раз на місяць.
   9. Кожна розсилка, яка відправляється електронним листом, містить інформацію про те, як відмовитися від підписки на розсилку. Користувач може відмовитися від підписки на розсилку в будь-який момент, безкоштовно, без подання причини, натиснувши в електронному листі на посилання «Якщо Ви не бажаєте отримувати від нас повідомлень, натисніть тут». Користувач буде перенаправлений на сторінку «Підписки та згоди», де для підтвердження йому потрібно буде ввести свою адресу електронної пошти, вказану під час підписки на розсилку. Після належної перевірки адреси електронної пошти, Користувач зможе редагувати згоди, надані під час підписки на розсилку.
   10. Для правильного користування послугою розсилки у форматі електронного листа необхідно, щоб користувач мав активний обліковий запис електронної пошти (e-mail), пристрій, що дозволяє отримувати електронну пошту та доступ до мережі Інтернет, а для використання послуги SMS-розсилки Користувачу потрібно мати телекомунікаційний пристрій для отримання голосових дзвінків, SMS/MMS.
   11. Щоб замовити послугу розсилки, Користувач повинен виконати наступні кроки на веб-сайті https://born2be.ua/newsletter/sign-in
    1. вказати у відповідних полях свою адресу електронної пошти (e-mail) та номер телефону (необов'язково),
    2. прийняти дані Правила,
    3. натиснути (клікнути) на кнопку «Підписатися на розсилку»,
    4. перейти за посиланням, що підтверджує реєстрацію, яке Користувач отримає в електронному листі від АТ «Azagroup» з темою листа «Підтвердіть свою адресу електронної пошти, номер телефону та отримайте код на знижку!».
   12. Після того, як Користувач перейде за посиланням, що підтверджує реєстрацію, адреса його електронної пошти (e-mail) буде додана до списку e-mail розсилки, а номер його телефону – до списку SMS-розсилки (якщо Користувач надав номер телефону). Адреса електронної пошти Користувача (e-mail) буде використовуватися для відправки Користувачу розсилки, номер телефону буде використовуватися для відправки Користувачу SMS-повідомлень з інформацією про актуальні акції та знижки (SMS-розсилка).
   13. Після активації посилання, про яке йде мова у п. 12 вище, на вказану під час реєстрації електронну адресу Користувач отримає код на знижку у розмірі 10%. Код на знижку є одноразовим і його можна використати оформивши замовлення на сайті https://born2be.ua, у полі «Тут введіть код на знижку».
   14. Надання Користувачем адреси електронної пошти (e-mail) та номеру телефону (необов'язково) при реєстрації необхідно для надання послуги, вказаної в цих Правилах.
   15. Скарги на послугу розсилки можна подавати:
    1. електронною поштою на адресу info@born2be.ua ,
    2. телефоном, зателефонувавши за номером Центру обслуговування клієнтів: +38 044 334 45 06 пн-пт 9:00 – 19:00 (вартість розмови згідно тарифів, встановлених Вашим оператором зв’язку).
   16. Рекомендується, щоб скарга містила, зокрема: опис справи, якої стосується скарга, адресу електронної пошти (e-mail), вказану під час підписки на розсилку, а також адресу електронної пошти (e-mail) або поштову адресу, на яку повинна бути надіслана відповідь на скаргу, якщо Користувач бажає отримати відповідь на скаргу за посередництвом засобів поштового зв’язку або електронною поштою на іншу електронну адресу (e-mail), ніж та, що була вказана під час підписки на розсилку, а також найбільш зручний для Користувача спосіб повідомлення про розгляд скарги. Скаргу буде розглянуто негайно, а відповідь на скаргу буде надіслана у строк, що не перевищує чотирнадцяти днів з моменту подання скарги. Про розгляд скарги Користувач буде повідомлений у спосіб, вказаний ним під час подання скарги. Дана інформація щодо подання скарги є лише прикладом, Користувач не зобов’язаний використовувати саме даний приклад, це не впливає на розгляд скарги. Якщо скарга міститиме недоліки, АТ «Azagroup» звернеться до Користувача з проханням про їх усунення, надіславши його на адресу, вказану у скарзі.
   17. АТ «Azagroup» залишає за собою право вносити зміни до Правил, якщо матиме для цього вагомі підстави, зокрема, зміна обсягу господарської діяльності, яка здійснюється АТ «Azagroup», необхідність приведення у відповідність положень Правил до положень чинного законодавства, необхідність забезпечити правильну роботу веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки, необхідність забезпечити безпеку користувачів веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки, необхідність встановити нові правила роботи веб-сайту або змінити існуючі правила роботи веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки. Про зміни, внесені до Правил, ми повідомимо Користувачів, розмістивши на веб-сайті https://born2be.ua відповідну інформацію у вкладці «Правила». Про внесені до Правил зміни Користувача буде додатково повідомлено, шляхом надіслання на адресу електронної пошти (e-mail), вказану під час реєстрації, переліку змін, які були внесені до Правил.
   18. Дані Правила Ви можете знайти у вільному доступі за адресою https://born2be.ua у вкладці «Правила», у форматі, що дозволяє завантажувати, відтворювати та записувати зміст даних Правил за допомогою телеінформаційної системи, яка використовується Користувачем.
   19. Адміністратором персональних даних є АТ «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), ал. Висьцігова, 6. Обробка персональних даних здійснюється на підставі ст. 6 ч. 1 літ. а і літ. f Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. Дані обробляються в обсязі, необхідному для правильної реалізації послуги розсилки. Надання персональних даних є добровільним, однак, щоб підписатись на розсилку і користуватися даною послугою, Ви повинні надати персональні дані. Не надавши персональних даних, Ви не зможете користуватися даною послугою. Користувач має право: вимагати доступу до своїх даних, вимагати їх спростування, видалення або обмеження обробки даних, право подавати заперечення проти обробки, право відкликати згоду на обробку своїх даних, право переносити дані. Користувач також має право подати скаргу контролюючому органу – Голові Управління з питань захисту персональних даних (PUODO), якщо він вважатиме, що обробка його персональних даних порушує положення чинного законодавства. Одержувачами даних будуть суб'єкти, уповноважені на доступ до даних на підставі правових норм, а також суб'єкти, що співпрацюють з Адміністратором даних, у обсязі, необхідному для належного виконання послуги. Детальніше про обробку персональних даних Ви знайдете за посиланням: https://born2be.ua/all-rules.
   20. Контактні дані Інспектора з захисту даних: iod@azagroup.eu .
   21. Дані Правила діють від 14.12.2018 р. і заміняють всі діючі до цього часу положення, які регулюють надання послуги розсилки.
   а Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. Данные обрабатываются в объеме, необходимом для правильной реализации услуги рассылки. Предоставление персональных данных является добровольным, однако, чтобы подписаться на рассылку и пользоваться данной услугой, Вы должны предоставить персональные данные. Не предоставив персональных данных, Вы не сможете пользоваться данной услугой. Пользователь имеет право: требовать доступа к своим данным, требовать их опровержения, удаления или ограничения обработки данных, право возражать против обработки, отозвать согласие на обработку своих данных, право переносить данные. Пользователь также имеет право подать жалобу контролирующему органу -Председателю Управления по вопросам защиты персональных данных (PUODO), если он считает,что обработка его персональных данных нарушает положениядействующего законодательства. Получателями данных будут субъекты, уполномоченные на доступ к данным на основании правовых норм, а также субъекты, которые сотрудничают с Администратором данных в объеме, необходимом для надлежащего выполнения услуги. Подробнее об обработке персональных данных: https://born2be.ua/ru/all-rules.
  20. Контактные данные Инспектора по защите данных:iod@azagroup.eu.
  21. Данные Правила действуют с 14.12.2018 г. и заменяют все действующие до сих пор положения, регулирующие предоставление услуги рассылки.
  необхідно, щоб користувач мав активний обліковий запис електронної пошти (e-mail), пристрій, що дозволяє отримувати електронну пошту та доступ до мережі Інтернет, а для використання послуги SMS-розсилки Користувачу потрібно мати телекомунікаційний пристрій для отримання голосових дзвінків, SMS/MMS.
 11. Щоб замовити послугу розсилки, Користувач повинен виконати наступні кроки на веб-сайті https://born2be.ua/newsletter/sign-in
  1. вказати у відповідних полях свою адресу електронної пошти (e-mail) та номер телефону (необов'язково),
  2. прийняти дані Правила,
  3. натиснути (клікнути) на кнопку «Підписатися на розсилку»,
  4. перейти за посиланням, що підтверджує реєстрацію, яке Користувач отримає в електронному листі від АТ «Azagroup» з темою листа «Підтвердіть свою адресу електронної пошти, номер телефону та отримайте код на знижку!».
 12. Після того, як Користувач перейде за посиланням, що підтверджує реєстрацію, адреса його електронної пошти (e-mail) буде додана до списку e-mail розсилки, а номер його телефону – до списку SMS-розсилки (якщо Користувач надав номер телефону). Адреса електронної пошти Користувача (e-mail) буде використовуватися для відправки Користувачу розсилки, номер телефону буде використовуватися для відправки Користувачу SMS-повідомлень з інформацією про актуальні акції та знижки (SMS-розсилка).
 13. Після активації посилання, про яке йде мова у п. 12 вище, на вказану під час реєстрації електронну адресу Користувач отримає код на знижку у розмірі 10%. Код на знижку є одноразовим і його можна використати оформивши замовлення на сайті https://born2be.ua, у полі «Тут введіть код на знижку».
 14. Надання Користувачем адреси електронної пошти (e-mail) та номеру телефону (необов'язково) при реєстрації необхідно для надання послуги, вказаної в цих Правилах.
 15. Скарги на послугу розсилки можна подавати:
  1. електронною поштою на адресу info@born2be.ua ,
  2. телефоном, зателефонувавши за номером Центру обслуговування клієнтів: +38 044 334 45 06 пн-пт 9:00 – 19:00 (вартість розмови згідно тарифів, встановлених Вашим оператором зв’язку).
 16. Рекомендується, щоб скарга містила, зокрема: опис справи, якої стосується скарга, адресу електронної пошти (e-mail), вказану під час підписки на розсилку, а також адресу електронної пошти (e-mail) або поштову адресу, на яку повинна бути надіслана відповідь на скаргу, якщо Користувач бажає отримати відповідь на скаргу за посередництвом засобів поштового зв’язку або електронною поштою на іншу електронну адресу (e-mail), ніж та, що була вказана під час підписки на розсилку, а також найбільш зручний для Користувача спосіб повідомлення про розгляд скарги. Скаргу буде розглянуто негайно, а відповідь на скаргу буде надіслана у строк, що не перевищує чотирнадцяти днів з моменту подання скарги. Про розгляд скарги Користувач буде повідомлений у спосіб, вказаний ним під час подання скарги. Дана інформація щодо подання скарги є лише прикладом, Користувач не зобов’язаний використовувати саме даний приклад, це не впливає на розгляд скарги. Якщо скарга міститиме недоліки, АТ «Azagroup» звернеться до Користувача з проханням про їх усунення, надіславши його на адресу, вказану у скарзі.
 17. АТ «Azagroup» залишає за собою право вносити зміни до Правил, якщо матиме для цього вагомі підстави, зокрема, зміна обсягу господарської діяльності, яка здійснюється АТ «Azagroup», необхідність приведення у відповідність положень Правил до положень чинного законодавства, необхідність забезпечити правильну роботу веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки, необхідність забезпечити безпеку користувачів веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки, необхідність встановити нові правила роботи веб-сайту або змінити існуючі правила роботи веб-сайту https://born2be.ua і послуги розсилки. Про зміни, внесені до Правил, ми повідомимо Користувачів, розмістивши на веб-сайті https://born2be.ua відповідну інформацію у вкладці «Правила». Про внесені до Правил зміни Користувача буде додатково повідомлено, шляхом надіслання на адресу електронної пошти (e-mail), вказану під час реєстрації, переліку змін, які були внесені до Правил.
 18. Дані Правила Ви можете знайти у вільному доступі за адресою https://born2be.ua у вкладці «Правила», у форматі, що дозволяє завантажувати, відтворювати та записувати зміст даних Правил за допомогою телеінформаційної системи, яка використовується Користувачем.
 19. Адміністратором персональних даних є АТ «Azagroup» з місцезнаходженням у Варшаві (02-681), ал. Висьцігова, 6. Обробка персональних даних здійснюється на підставі ст. 6 ч. 1 літ. а і літ. f Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. Дані обробляються в обсязі, необхідному для правильної реалізації послуги розсилки. Надання персональних даних є добровільним, однак, щоб підписатись на розсилку і користуватися даною послугою, Ви повинні надати персональні дані. Не надавши персональних даних, Ви не зможете користуватися даною послугою. Користувач має право: вимагати доступу до своїх даних, вимагати їх спростування, видалення або обмеження обробки даних, право подавати заперечення проти обробки, право відкликати згоду на обробку своїх даних, право переносити дані. Користувач також має право подати скаргу контролюючому органу – Голові Управління з питань захисту персональних даних (PUODO), якщо він вважатиме, що обробка його персональних даних порушує положення чинного законодавства. Одержувачами даних будуть суб'єкти, уповноважені на доступ до даних на підставі правових норм, а також суб'єкти, що співпрацюють з Адміністратором даних, у обсязі, необхідному для належного виконання послуги. Детальніше про обробку персональних даних Ви знайдете за посиланням: https://born2be.ua/all-rules.
 20. Контактні дані Інспектора з захисту даних: iod@azagroup.eu .
 21. Дані Правила діють від 14.12.2018 р. і заміняють всі діючі до цього часу положення, які регулюють надання послуги розсилки.
Залишити повідомлення
Потрібна допомога?
Перейдіть до списку поширених запитань і відповідей FAQ. Там Ви також знайдете номер телефону Центру Обслуговування Клієнтів.
Перейдіть до FAQ
Знайдіть нас на
Завантажте наш додаток
© 2024 Born2be. Всі права захищені.